Zeer gewaardeerde leden en gasten,

De golfbanen, drivingrange, oefenfaciliteiten, brasserie, het clubgebouw en terras op The Mondial zullen tot 28 april a.s. gesloten zijn! Dagelijks wordt gekeken of, en wanneer weer toegestaan, hoe we de golfbanen en overige faciliteiten kunnen openen. Uiteraard zullen we jullie direct informeren wanneer er iets verandert in de huidige situatie. Pas goed op elkaar en blijf vooral gezond!

Hans Wognum en Gustavo Barrios Rivas, management, The Mondial

en

Dick Kievit, voorzitter, De Nieuwegeinse Golfclub.

Hieronder treffen jullie ter informatie, ook de meest recente mededeling aan van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland m.b.t. het corona virus.

Het coronavirus en golf: banen gesloten tot en met 28 april

1 april 2020

De overheidsmaatregelen die aanvankelijk tot en met 6 april zouden duren, zijn met drie weken verlengd. Dit betekent dat golfclubs en -banen in elk geval nog tot en met 28 april gesloten zijn.

Dit is een gezamenlijk bericht van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland. Laatste update: 1 april, 11.30 uur.

Kabinet verlengt beperkende maatregelen tot en met 28 april

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hebben op 31 maart een verlenging bekendgemaakt van de coronamaatregelen die in eerste instantie golden van 16 maart tot en met 6 april. Horeca, scholen, kinderdagverblijven en ook sportclubs moeten in elk geval nog tot en met 28 april gesloten blijven (scholen tot en met de meivakantie). De verlenging heeft als doel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen. Tot en met 28 april moeten mensen ook nog steeds 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Ook moet iedereen tot die tijd zoveel mogelijk thuiswerken. Op 21 april zal het kabinet beslissen of de maatregelen na 28 april worden verlengd.

De verlenging van de beperkende maatregelen tot en met 28 april hebben grote consequenties voor de maatschappij en ook voor de golfsport, maar worden gesteund door de NGF, NVG, NGA en PGA Holland. Alle adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen en om zo de druk op de zorg te verlichten. De NGF, NVG, NGA en PGA Holland ondersteunen deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden.

We danken alle clubs, banen en golfers voor het opvolgen van de overheidsmaatregelen tot nu toe. We roepen tegelijk op om de maatregelen van de overheid te blijven opvolgen en om geduld te betrachten. “Alleen samen krijgen we corona onder controle”, zoals premier Rutte benadrukt. Hoe beter iedereen meewerkt, hoe eerder de coronacrisis voorbij is en hoe eerder we terugkeren naar een situatie waarin het gevaar van besmetting geweken is en golf weer mogelijk is. De sport zet zich van harte in om deze crisis zo snel mogelijk te bezweren.

Tot en met 28 april zijn alle sportclubs en sportvoorzieningen gesloten en zijn er geen trainingen, competities, toernooien en sportevenementen toegestaan. Vooralsnog is niet te zeggen of golf na 28 april weer mogelijk is, eventueel met aangepaste regels. De overheid laat uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de huidige maatregelen ook na 28 april gehandhaafd blijven, maar een versoepeling van de maatregelen na 28 april is ook niet uitgesloten. Een terugkeer naar een normale situatie hangt helemaal af van het succes in de strijd tegen het coronavirus.

Bijeenkomsten

Het op 23 maart afgekondigde “evenementenverbod” blijft staan: tot 1 juni zijn alle bijeenkomsten en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht verboden, ook als het om minder dan 100 mensen gaat. De politie krijgt de mogelijkheid om in te grijpen en boetes uit te delen als groepen van meer dan drie mensen geen anderhalve meter afstand tot elkaar houden. De NGF heeft uit voorzorg vrijwel alle bijeenkomsten en wedstrijden in Nederland tot 1 juni geannuleerd (bekijk hier het overzicht van alle afgelastingen).

De voorjaars-ALV van de NGF

De algemene ledenvergadering (ALV) van de NGF is verzet van 16 mei naar zaterdag 20 juni 2020. In de aanloop naar deze ALV wordt op zaterdag 16 mei een webinar georganiseerd waarbij de leden vragen kunnen stellen over corona en golf. De inschrijving gaat binnenkort open en nadere informatie volgt binnenkort.

Financiële gevolgen

Voor informatie over de financiële gevolgen voor clubs en financiële regelingen van de overheid verwijzen we naar de FAQ voor clubs en banen.

Onderhoud golfbanen

Wij berichten in een apart artikel over de coronacrisis en onderhoud van golfbanen: ngf.nl/coronaonderhoud.

NGF Competitie

De NGF heeft eerder al besloten om de voorjaarscompetitie voor 2020 af te gelasten. Het is nog onbekend of de Jeugdcompetitie, die begint op 7 juni, en de NGF Najaarscompetitie wel kunnen doorgaan.

Bereikbaarheid van de NGF

De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Het NGF-secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur en elke werkdag via golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

Noodverordening

De overheid heeft sportclubs opgelegd om de deuren te sluiten omdat er bij sportactiviteiten (veel) mensen bij elkaar zijn en zijn (veel) mensen dicht bij elkaar zijn. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Als er minder plaatsen zijn waar veel mensen bij elkaar komen, dan kan de ziekte zich minder snel verspreiden.

De sluiting van golfbanen is vastgelegd in noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s die Nederland telt. In deze veiligheidsregio’s werken verscheidene besturen en diensten samen op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.

Overtreding van de maatregelen is strafbaar. De maatregelen zijn opgenomen in een noodverordening zodat de politie en gemeentes de maatregelen kunnen handhaven: zodat er kan worden opgetreden bij overtredingen van een van de maatregelen. Politie en gemeenten kunnen boetes opleggen en straffen opleggen.

Een noodverordening beperkt bepaalde grondrechten en wordt zelden uitgevaardigd. Maar wel in crisistijden, zoals nu. In de noodverordening wordt de sluiting van sportclubs als volgt verwoord: “Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden (…): sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden.” Een interpretatie van de noodverordening dat een golfbaan niet onder dit verbod valt, is niet juist gebleken. Na overleg tussen de Veiligheidsregio’s is bepaald dat ook golfbanen gezien worden als sportaccommodaties en medio maart zijn er op last van de plaatselijke Veiligheidsregio’s alsnog banen gesloten.

De Vereniging van Sport en Gemeenten zegt dat het verbod ook geldt voor semi-openbaar toegankelijke golfbanen: “Het uitgangspunt is dat sportinrichtingen, sportaccommodaties en sportvelden zijn gesloten tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat er dus geen golf gespeeld mag worden. Voor zover een terrein niet volledig als sportinrichting of sportveld is aangewezen, is het uitgangspunt dat het openbare gedeelte niet gesloten is op basis van de noodverordening. Dat betreft dan veelal een wandel- en/of fietspad en niet het gedeelte waarop golf gespeeld wordt. In dat geval mag er dus geen golf gespeeld worden.”

De NGF, NVG, PGA Holland en NGA zijn van mening dat het opvolgen van de maatregelen niet negatief gemotiveerd moet zijn: “We doen het omdat het moet”. In deze crisis mag een intrinsieke motivatie verwacht worden van golfclubs, -banen en golfers: “We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis.” Het is om deze reden dan ook niet kies om in deze crisis te zoeken naar mazen in de wet waardoor golfers wel zouden kunnen sporten en andere sporters niet.

Deze moeilijke en ingewikkelde tijd voor golfclubs en golfbanen vraagt nadrukkelijk om maatschappelijke cohesie en solidariteit. Golfclubs, -banen en golfers maken deel uit van deze gemeenschap en vallen derhalve binnen de eisen, die in tijden van crisis aan deze gemeenschap (mogen) worden gesteld.

Petitie

Op 18 maart is er een petitie gestart onder de naam “Houd golfbanen open gedurende de coronacrisis”. Deze petitie is niet een initiatief van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland en wordt ook niet ondersteund door deze partijen. Wij wijzen er in dit verband nogmaals op dat het open houden van sportaccommodaties en sportvelden verboden is. We roepen niet alleen de golfclubs en -banen maar ook de golfers op om actief mee te werken aan de bestrijding van het coronavirus. In onze ogen moet medewerking in deze crisis niet negatief gemotiveerd zijn (“We doen het omdat het moet”) maar mag er ook van golfers een intrinsieke motivatie verwacht worden (“We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis”).

Updates

De berichtgeving over corona wordt voortdurend geactualiseerd. Houd deze pagina (ngf.nl/corona) daarom dagelijks in de gaten. Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Lees ook de FAQ voor clubs en banen en de FAQ over onderhoud.

Wij wensen bestuurders, directeuren, golfclubmanagers, vrijwilligers, greenkeepers, professionals, horecapersoneel, golfers en anderen heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

corona stay strong


Adviezen van het RIVM

Het blijft belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht brengen van hun leden, ook al zijn sportclubs en ook golfbanen gesloten.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Wanneer bel je de huisarts als je klachten hebt?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Je hoeft de huisarts niet te bellen als je milde verkoudheidsklachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen.

Worden je klachten erger?

Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Deze informatie hierboven kan in de loop der tijd aangepast worden; raadpleeg daarvoor rivm.nl.